Nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ "

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r., w godz. 9:00-15:00

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Rozrusznik rozmiaru kapsułki wyleczy serca

Lekarze z krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II będą wszczepiać swoim pacjentom najmniejsze na świecie urządzenia stymulujące prawidłową pracę serca. W sercach pierwszych pacjentów mikroskopijne rozruszniki zostaną umieszczone już dzisiaj. Zabiegi przeprowadzą specjaliści z Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. To na razie jedyna placówka w województwie małopolskim, która zdecydowała się na użycie innowacyjnych urządzeń „Micra TPS”.

Festiwal Sztuki „Sami z Siebie” 20 – 24 czerwca 2016 roku Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Festiwal sztuki „Sami z Siebie” to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym wykreowanych przez osoby doświadczone chorobą psychiczną, które są związane ze Szpitalem Babińskiego. Formuła festiwalu zakłada prezentację rozlicznych przejawów aktywności twórczej: poczynając od prac plastycznych poprzez żywe słowo, taniec, spektakl teatralny i słuchowisko radiowe, na wieńczącym imprezę  konkursie muzycznym kończąc.

Piknik integracyjny w Szymbarku

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku odbył się Piknik Integracyjny Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem Pikniku było Starostwo Powiatowe w Gorlicach, a projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Otwarcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2016r. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz przeciwdziałaniem problemom alkoholowym.. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 180 000 zł.