Wyróżnono Lidera Profilaktyki i Lidera Edukacji Zdrowotnej w Małopolsce!

23 września na Rynku Głównym odbył się finał Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. W trakcie wydarzenia zostały odznaczone jednostki ochrony zdrowia oferujące najwięcej badan profilaktycznych w trakcie Małopolskiego Tygodnia Profilaktycznego.

Finał Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia

Poprzedni tydzień w Małopolsce odbywał się pod znakiem Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia!

Zakończenie XVI Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym

46 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski i z Ukrainy wzięło udział w zakończonych właśnie w Krakowie XVI Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, zorganizowanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

Rozpoczęcie Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia w Miechowie

W dniu 18 września w Miechowiskim Domu Kultury ropoczęły się obchody Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. Szpital św. Anny w Miechowie zaprosił mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych tj. m.in spirometrii, EKG z opisem, pomiaru ciśnienia tętniczego, zmierzenia poziomu cukru we krwi, BMI z analizą tkanki tłuszczowej i zawartości wody, cytologii, mammografii. Ponadto proponuje sie  możliwość oddania krwi. Dodatkowo badaniom towarzyszą warsztaty:  samobadania piersi, udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy oraz promujące honorowe oddawanie krwi.

Zapraszamy na Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia! Wyróżniony

W dniach od 18 do 24 września 2017 roku na terenie Województwa Małopolskiego odbywają się Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia. Jest to wspólna społeczna akcja profilaktyczna Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków.
W trakcie jej trwania placówki medyczne z Krakowa i wybranych miast Małopolski w ciągu jednego tygodnia otwierają swoje „drzwi” i oferują pacjentom nieodpłatnie badania profilaktyczne, wykłady edukacyjne i porady specjalistów medycznych.

W Małopolsce powstał nowy Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Oferta Oddziału obejmująca pracę 6-miesięczną w oparciu o społeczność terapeutyczną, psychoterapię grupową, psychoedukację, zajęcia socjoterapeutyczne, skierowana jest do pacjentów w wieku 18-45 lat, z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem uzależnienia jedynie od alkoholu i nikotyny.