Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił po raz kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. celem poprawy bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

II Międzyszkolny Turniej Internautów

W dniu 3 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowie odbył się „II Międzyszkolny Turniej Internautów”, w turnieju udział wzięło siedem szkól z terenu Tarnowa (SP Nr 2, 5, 17, 7, 8, 10, 14).

„Moje życie po przeszczepie zmieniło się”

„Moje życie po przeszczepie zmieniło się” – to hasło będzie mottem spotkania dla pacjentów po przeszczepie nerki, które organizuje nasz Szpital. Spotkanie zaplanowane jest na 10 marca 2016 r. (czwartek).

Znakomity występ Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w składzie Rafał Butryn, Marek Brzostowicz i Kamil Miodek zdobył drugie miejsce na I Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. Wygrała załoga z Litwy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.