Rozrusznik rozmiaru kapsułki wyleczy serca

Lekarze z krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II będą wszczepiać swoim pacjentom najmniejsze na świecie urządzenia stymulujące prawidłową pracę serca. W sercach pierwszych pacjentów mikroskopijne rozruszniki zostaną umieszczone już dzisiaj. Zabiegi przeprowadzą specjaliści z Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. To na razie jedyna placówka w województwie małopolskim, która zdecydowała się na użycie innowacyjnych urządzeń „Micra TPS”.

Festiwal Sztuki „Sami z Siebie” 20 – 24 czerwca 2016 roku Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Festiwal sztuki „Sami z Siebie” to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym wykreowanych przez osoby doświadczone chorobą psychiczną, które są związane ze Szpitalem Babińskiego. Formuła festiwalu zakłada prezentację rozlicznych przejawów aktywności twórczej: poczynając od prac plastycznych poprzez żywe słowo, taniec, spektakl teatralny i słuchowisko radiowe, na wieńczącym imprezę  konkursie muzycznym kończąc.

Piknik integracyjny w Szymbarku

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku odbył się Piknik Integracyjny Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem Pikniku było Starostwo Powiatowe w Gorlicach, a projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Otwarcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2016r. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz przeciwdziałaniem problemom alkoholowym.. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 180 000 zł.

"Zalecam test na HIV"

Z inicjatywy Zespołu ds. realizacji  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w Małopolsce, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie organizuje wojewódzką kampanię społeczną „Zalecam test na HIV''  skierowaną do środowisk medycznych - w szczególności lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe – do młodych kobiet, ich partnerów oraz ogółu społeczeństwa. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych.

AKADEMIA LIDERÓW ZDROWIA. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w województwie małopolskim

1 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła debata ekspercka pt.: AKADEMIA LIDERÓW ZDROWIA Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w województwie małopolskim zorganizowana przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Liderów Zdrowia we współpracy z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM. Tematem przewodnim spotkania był problem chorób nowotworowych.