III Święto Rodzin Adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Krakowie

III Święto Rodzin Adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Krakowie
W dniu 3 czerwca br. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie wraz z Oddziałem Miejskim Krakowskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kolejne już uroczyste Święto Rodzin Adopcyjnych. We współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiegoi i przy wielkim zaangażowaniu jego studentów, rodziny mogły ponownie spotkać się w klimacie prawdziwego świętowania, wspólnego przebywania i wytchnienia czerpanego z uroków ogrodu, stylowej architektury, zabaw i muzyki.
Miejsce spotkania było wyjątkowe - w samym centrum Krakowa, w ogrodach siedziby Instytutu Pedagogiki UJ,  przy ul. Batorego 12. W obchodach Święta wzięło udział wielu zaproszonych gości, a przede wszystkim rodziny adopcyjne współpracujące z Ośrodkiem, a także przedstawiciele różnych instytucji. Czas świętowania umiliły występy artystyczne dzieci ze świetlicy TPD, koncert muzyków grających na instrumentach rzadkich oraz liczne zabawy dla dzieci prowadzone przez studentów pedagogiki UJ. Spotkanie oprócz wspólnego świętowania i zabaw było doskonałą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń  w opiece nad dziećmi.