×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 705.

Opinie

Badania profilaktyczne dla dzieci do lat 3

/ Opinie
Badania profilaktyczne u dzieci do lat 3 wykonuje się w celu nadzorowania prawidłowego rozwoju dziecka oraz zapobiegania chorobom, poprzez wczesne wykrycie objawów ewentualnych zaburzeń rozwoju i chorób dziecka oraz szybkie rozpoczęcie ich leczenia. Działania profilaktyczne podjęte w tym niezwykle ważnym okresie życia, cechującym się szybkim tempem rozwoju fizycznego i psychicznego, procentują na całe życie. Terminy i rodzaje badań profilaktycznych w poradni dziecka zdrowego są szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiono wykaz bezpłatnie przysługujących badań profilaktycznych dla dzieci do lat 3 oraz wiek dziecka, w którym, wg rozporządzenia powinny być wykonane.

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i zamieszkania

/ Opinie
Wyniki badań wskazują, że ponad 43% osób pracujących narzeka głównie na presję czasu i nawał obowiązków, przy czym 1/4 z nich stwierdziła, że taka sytuacja występuje bardzo często. Co piąta osoba pracująca była narażona na negatywne działanie chemikaliów, pyłów, oparów, dymów lub gazów. To zagrożenie występuje u 58% osób pracujących w górnictwie; ale również często w przetwórstwie przemysłowym, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz czy w jednostkach zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami; oraz u ponad 1/3 pracujących w budownictwie.

Standardy profilaktyczne w opiece osób starszych - prewencja chorób i niepełnosprawności u seniorów

/ Opinie
U każdego człowieka wraz z wiekiem następuje naturalna utrata sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Wraz z wiekiem zwiększa się zachorowalność przede wszystkim na choroby układu krążenia, choroby układu ruchu (w tym reumatoidalne zapalenie stawów, choroby kości) i choroby metaboliczne. W badaniu PolSenior wykazano, że u osób powyżej 65 roku życia bardzo często występują takie problemy zdrowotne, jak np. nadciśnienie tętnicze (u 76% osób), zaburzenia funkcji poznawczych (68%), zaburzenia wzroku (50%), zaburzenia słuchu (30%), objawy depresyjne (30%), cukrzyca (22%), choroby płuc (18%), nowotwory (5,3%).

Edukacja w zakresie transplantologii

/ Opinie
Transplantacja, czyli przeszczepianie narządów lub tkanek, jest metodą ratowania życia osób ze skrajną niewydolnością narządów. Osoby te, aby mogły żyć, potrzebują zdrowego narządu. Transplantacja polega na wszczepieniu choremu (biorcy) narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka (dawcy żywego lub ze zwłok ludzkich). Chorzy po udanym przeszczepieniu często wracają do normalnego życia. Skuteczność leczenia tą metodą w Polsce jest tak samo dobra jak w innych ośrodkach światowych. Liczba wykonywanych przeszczepów zwiększa się ale nie zaspokaja istniejących potrzeb.

Opieka zdrowotna i profilaktyka wśród dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (do 18 roku życia)

/ Opinie

Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym i młodzieży są: próchnica zębów (dotyczy 90,5% dzieci 7- letnich i 91,8% dzieci w wieku 15 lat), wady zgryzu (występują u 43–80% dzieci w wieku 7–18 lat), wady postawy ciała (u 30 – 69% dzieci i młodzieży). Choroby przewlekłe występują u 20–25% dzieci i do najczęstszych należą: choroby alergiczne, astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby genetycznie uwarunkowane. Zwiększa się odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością (problem ten dotyczy 16,4% dzieci w wieku 6–19 lat). Wczesne wykrycie chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży pozwala na szybkie, a zarazem bardziej skuteczne, podjęcie leczenia.

Badania profilaktyczne dla kobiet w ciąży

/ Opinie
Profilaktyczne badania dla kobiet w ciąży wykonuje się w celu oceny stanu zdrowia przyszłej matki oraz oceny rozwoju dziecka. Ich regularnie wykonywanie w czasie ciąży pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie bardziej skutecznego leczenia. Opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży jest wzmożona i uregulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku. Przedstawiono w nim zalecany zakres bezpłatnych świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie fizjologicznej ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania. Są one zlecane lub wykonywane przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną. Poniżej przedstawiono wykaz zalecanych świadczeń i badań profilaktycznych dla kobiet w ciąży.

Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania jaskry

/ Opinie
Jaskra to choroba, która prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do utraty wzroku. Najczęstszą jej przyczyną jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Choroba ta jest dość podstępna ponieważ rozwija się szybko i najczęściej bezobjawowo. Podstawą wczesnego rozpoznania jaskry jest właściwa ocena czynników ryzyka, a zwłaszcza wiadomość o występowaniu tej choroby w rodzinie. Badania kontrolne w kierunku jaskry należy wykonać 1 – 2 razy w roku. Dorośli i dzieci z krótkowzrocznością, bez względu na wiek powinni przynajmniej raz w roku przebadać się w kierunku jaskry.

USG jamy brzusznej

/ Opinie
USG jamy brzusznej w celach profilaktycznych warto wykonywać co najmniej raz na 3 lata. Badanie to pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej i wykryć nawet drobne nieprawidłowości i zmiany w ich budowie. Narządy, które można zbadać dzięki USG jamy brzusznej to: macica i przydatki, pęcherz, śledziona, nerki, pęcherzyk żółciowy, wątroba, drogi żółciowe, trzustka, aorta i inne duże naczynia oraz gruczoł krokowy.
Strona 1 z 6