Małopolscy policjanci przeszli szkolenie z zakresu cyberzagrożeń

Małopolscy policjanci przeszli szkolenie z zakresu cyberzagrożeń
W dniach od 2 do 4 października 2017 r. w Zakopanem odbyła się siódma z kolei konferencja szkoleniowa dla kadry małopolskiej policji realizującej projekt „Zagrożenia w Sieci- profilaktyka, reagowanie” . Podczas konferencji poruszono różne aspekty związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów Internetu oraz zagrożenia i trudności, jakie to zjawisko ze sobą niesie, szczególnie w kontekście dzieci i młodzieży. 

Spotkanie otworzyli: Pan Marcin Ślusarski - Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mł. insp. Piotr Kulesza - Naczelnik Wydziału Prewencji i nadkom. Wojciech Chechelski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy powitali uczestników i wprowadzili w tematykę konferencji.
Wśród tegorocznych prelegentów  znalazły się takie osoby jak: Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością Komedy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - mł. insp. Jan Klima, który  przedstawił najnowsze zagadnienia dotyczące cyberprzestrzeni, natomiast prof. dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu omówił zjawisko „bullingu” czyli przemocy rówieśniczej wśród nastolatków zarówno tej spotykanej w świecie „online” jak i „offline”. W drugim dniu konferencji uczestnicy doskonalili pod okiem specjalistów z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne przydatne podczas pracy z młodzieżą.

Podczas ostatniego dnia Pani Anna Borkowska z NASK przybliżyła uczestnikom konferencji, jak działa popularny w ostatnim czasie tzw. internetowy "challenge",a także kwestie związane z akceptacją własnego wizerunku wśród nastolatków i rolę Internetu w kreowaniu fałszywego wzoru do naśladowania przez młodych ludzi.
Przedmiotowe konferencje odbywają się corocznie dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród policjantów prowadzących zajęcia w szkołach, dla których stanowią doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów.