Kalendarz Szczepień Ochronnych 2017

Kalendarz Szczepień Ochronnych 2017
Programy szczepień będące powszechne na całym świecie umożliwiły wyeliminować niektóre choroby (tj. ospę prawdziwą) oraz znacznie osłabiły przebieg wielu innych. Umożliwiły również znaczne zmniejszenie śmiertelności chorób takich jak krztusiec, gruźlica, odra czy różyczka wrodzona.


Powszechne szczepienia istotnie wpływają na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów oraz ochrony osób nie tylko zaszczepionych, ale również tych, które z różnych przyczyn nie mogą zostać zaszczepione. Ponadto szczepienia w populacji dają istotną ochronę przed zakażeniem oraz wspomagają likwidacje poszczególnych chorób zakaźnych.

Poniższy kalendarz szczepień zawiera szczepienia rekomandowane w oparciu o krajowe analizy zachorowalności na poszczególne choroby oraz zakażenia. Przygotowany jest w oparciu o zalecenia i raporty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.kalendarz V 5 KOLOR


Źródło: Program Szczepień Ochronnych na rok 2017.