I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość” 17 listopada 2017 roku, Kraków

I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość” 17 listopada 2017 roku, Kraków

Konferencja ma dotyczyć szeroko pojętego tematu duchowości i problemów duchowych u osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w trakcie psychoterapii, jak również problemów i zaburzeń psychicznych, jakie mogą ujawnić się u osób mających kontakt z Kościołem, z duszpasterzami, w czasie różnych praktyk religijnych.

Celem konferencji jest próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych.
Zadaniem konferencji jest też próba integracji dwóch środowisk, środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz środowiska osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem: osób duchownych, studentów teologii, katechetów świeckich. Dystans między tymi środowiskami, bardzo duży i niemal niepokonywany przez kilkadziesiąt lat, w ostatnim czasie się zmniejsza i stopniowo pojawia się przestrzeń dialogu.
Konferencja jest wspólnym projektem Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie www.psychiatriaiduchowosc.pl

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak  

Stanisław Kracik

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

JM Rektor

Uniwersytetu Papieskiego

Jana Pawła II w Krakowie

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego

im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Kierownik

Katedry Psychiatrii

Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ