Spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

Spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego

W dniu 11 października 2017 roku  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Posiedzenie poprowadziła Sylwia Grzesiak-Ambroży – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział: konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia psychicznego

W trakcie spotkania został przedstawiony projekt Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Kluczowym elementem spotkania była dyskusja na temat projektowanego Programu celem wspólnego wypracowania działań wpływających na kształt  i jakość systemu opieki  zdrowotnej, społecznej i zawodowej nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia dających szansę na poprawę sytuacji w tym obszarze.