Podmioty lecznicze


W województwie małopolskim w ramach stacjonarnej opieki medycznej w 2015 roku funkcjonowało 128 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń stacjonarnych, w tym: 14 szpitali wojewódzkich (w tym 1 działający w formie spółki), 19 szpitali powiatowych, 8 szpitali resortowych, 48 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w formie spółek (w tym 5 zakładów o profilu psychiatrycznym) oraz 39 publicznych i niepublicznych zakładów opieki długoterminowej tj. zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów.


 

Wskaźnik liczby łóżek ogółem w jednostkach publicznych i niepublicznych na koniec 2015 roku wynosił 57,68/10 000 mieszkańców województwa.