Pełnomocnicy gminni ds. uzależnień przeszkoleni

Blisko 70 przedstawicieli małopolskich gmin odbyło wczoraj (16 marca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego szkolenie w zakresie prowadzenia polityki zapobiegania uzależnieniom.


Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dn. 9 marca br. ogłosił III edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r.


Program wczesnej interwencji profilaktycznej FRED GOES NET

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z programem wczesnej interwencji profilaktycznej FRED GOES NET.


Zaproszenie na Konferencję pn.: "Jaka profilaktyka dzisiaj"

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Fundacją Wspomagającą Wychowanie „Archezja” organizuje 4 marca 2017 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach konferencję „Jaka profilaktyka dzisiaj” dla nauczycieli, pedagogów, katechetów i osób zaangażowanych w pomaganie oraz modlitewne czuwanie w intencji wolności od uzależnień.


Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

W dniu 13 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się kolejne spotkanie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.


Spotkanie Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego

W dniach 20-21 października 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 2-dniowa Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.  


O uzależnieniach okiem ekspertów. Zapoznaj sie z naszym magazynem

Dostrzegając potrzebę edukacji mieszkańców poprzez upowszechnianie tematyki związanej z profilaktyką uzależnień Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu przybliżenia mieszkańcom informacji na temat możliwych form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz odpowiedniego reagowania na sytuację w otoczeniu, przygotował dodatek tematyczny do gazety. Zawartość merytoryczna dotyczy szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Wśród poruszanych tematów znajdują się między innymi: profilaktyka alkoholowa, przeciwdziałanie narkomanii i zagrożeniom związanym z przyjmowaniem nowych substancji psychoaktywnych, ryzykiem zakażenia HIV/AIDS – zainteresowanych zapraszamy do lektury.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2016 r. Podjęto decyzję o dofinansowaniu pięciu projektów na łączną kwotę 470 000 zł. Wsparcie otrzymały ośrodki leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji oraz readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków/ innych substancji psychoaktywnych poprzez dofinansowanie zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi oraz doposażeniem placówek. Celem ogłaszanego corocznie konkursu ofert jest poprawa bazy lokalowej ośrodków leczenia i pobytu dla osób uzależnionych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1176359.html

Strona 1 z 5