Realizatorzy programu


banner.png

Głównym realizatorem i koordynatorem Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 r. jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

Szczepienia w ramach Programu realizowane są w 8 powiatach Małopolski a także w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w Programie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod numerem telefonu:  + 48 12 430 34 72.

Szczegóły dotyczące bezpłatnych szczepień:


1. Szczepienia w 8 powiatach w Małopolsce:

  • Realizatorem Programu w Gminie Mieście Nowy Sącz jest Urząd Miasta Nowego Sącza. Sprawdź szczegóły
  • Realizatorem Programu w Gminie Miasta Krakowa jest Urząd Miasta Krakowa Szczegóły wkrótce
  • Realizatorem Programu w Powiecie Tarnowskim jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Sprawdź szczegóły
  • Realizatorem Programu w Powiecie Brzeskim jest Starostwo Powiatowe w Brzesku. Sprawdź szczegóły
  • Realizatorem Programu w Powiecie Wielickim jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce Sprawdź szczegóły
  • Realizatorem Programu w Powiecie Proszowickim jest Starostwo Powiatowe w Proszowicach Sprawdź szczegóły
  • Realizatorem Programu w Powiecie Limanowskim jest Starostwo Powiatowe w Limanowej Szczegóły wkrótce

 

WAŻNE: Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. W dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

 

2. Szczepienia w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka w Małopolsce:

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie organizuje bezpłatne szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym w żłobkach, klubach dziecięcych (dzieci do lat 3), placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka (dzieci do lat 5), które zadeklarowały chęć uczestnictwa w Programie.

W ramach Programu planowane są dwa wyjazdy do każdej placówki. Wyjazdy odbędą się
w miesiącach wrzesień – listopad, w odstępie dwóch miesięcy, w ustalonym terminie
oraz miejscu. Program realizowany będzie do wyczerpania szczepionek lub do 11 grudnia b.r..


WAŻNE: Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. W dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.