logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Fundacja Praesterno oraz Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym pn.:"Przeciw uzależnieniom-skuteczny samorząd". Celem programu jest podniesienie kompetencji osób na temat skutecznych strategii rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz tworzenia gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.

Program jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii.

W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno pracownicy instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. U udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 24 godzinny program obejmuje cztery obszary tematyczne: Przeciwdziałanie narkomanii - obowiązujące regulacje prawne; Profilaktyka narkomanii; Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych; Strategie- wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: www.skutecznysamorzad.org.pl 

 

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

TAGI

Polityka prywatności