Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

„Wzmacnianie więzi - przeciwdziałanie uzależnieniu”

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. “Wzmacnianie więzi -przeciwdziałanie uzależnieniu”- Punkt Konsultacyjny oraz grupy treningowe dla rodziców z dziećmi zagrożonymi zachowaniami ryzykownymi w obszarze używania substancji psychoaktywnych oraz zachowań nałogowych.

Projekt skierowany jest do rodziców, których dzieci zagrożone są podejmowaniem zachowań ryzykownych w obszarze używania środków psychoaktywnych czy nałogowych zachowań (min. nałogowe używanie nowoczesnych technologii) lub mają już za sobą podejmowanie takich zachowań oraz do młodzieży, która zachowania ryzykowne w tym obszarze już podejmuje lub jest w grupie zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych związanych z sięganiem po środki psychoaktywne czy nałogowe zachowania (hazardowe, nałogowe korzystanie z nowoczesnych technologii).

Projekt obejmuje działania prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego, czyli poradnictwo i wsparcie oraz działania prowadzone w formie grupy treningowej wspólnej dla rodziców i młodzieży oraz grupy treningowej tylko dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem.

Konsultacje (w ilości 1-10) prowadzą certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień kształcący się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość korzystania z poradnictwa bezpośrednio lub w formule zdalnej (telefonicznie lub Skype).

Punkt Konsultacyjny mieści się w Krakowie przy ul. Wójtowskiej 3/31 i jest czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 16.00 do 20.00.

Rejestracja od poniedziałku do piątku pod nr tel. 12) 425 57 47 wew. 1 lub 505 163 623.

 

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności