Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Konferencja online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień

W dniu 27 listopada 2020 r. Województwo Małopolskie wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii organizuje konferencję online dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień z terenu województwa małopolskiego.

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji osób realizujących zadania związane z problematyką uzależnień.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wykłady o tematyce:

  • Europejski Raport Narkotykowy 2020 a sytuacja w Polsce,
  • Planowane zmiany legislacyjne w programach przeciwdziałania uzależnieniom,
  • Wpływ COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym w Polsce i w Europie,
  • Wyniki ESPAD 2019 i płynące z badania wnioski dla profilaktyki,
  • Zasady zlecania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w świetle obowiązujących przepisów.

Konferencja będzie stanowić okazję do poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także do wymiany doświadczeń w ramach wykonywanej pracy zawodowej.

W załączniku przedstwiamy szczegółowy Program konferencji

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności