Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

KOnferencja

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji online pod tytułem:

,,Problemy dzieci i młodzieży w okresie pandemii  –profilaktyka depresji i uzależnień – wsparcie dla nauczycieli”.

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia br. w godzinach 9.00 – 14.00.

Wydarzenie skierowane jest głównie do pracowników placówek szkolno-wychowawczych, nauczycieli i pedagogów z małopolskich szkół. Tematy poruszane w trakcie spotkania będą dotyczyły zjawiska depresji wśród młodzieży, zagadnień związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz profilaktyki uzależnień od internetu.

Poniżej zamieszczony został szczegółowy program konferencji.

Program konferencji 19.04.2021

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności