Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2021 r.”

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się  w zakresie zlecanego zadania. W ramach konkursu zlecane i dofinansowane będą zadania zarówno z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych. Zadania zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadań przeznaczył środki finansowe w kwocie 800 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert!

 obraz przedstawiający różne rodzaje uzależnień: od tytoniu, e-papierosów, leków, narkotyków, alkoholu oraz nowych technologii

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności