Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Rozpoczęła się IV edycja programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w 2021 roku. W tym roku po raz pierwszy Realizatorami programu są 3 podmioty lecznicze: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego  w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka S.A oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Do udziału w programie mogą się zgłosić wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy spełnią kryteria kwalifikacji określone w programie. Rozproszenie Realizatorów w 3 miastach tj. Zakopanem, Rabce Zdrój i Wadowicach gwarantuje lepszą dostępność dla mieszkańców do oferowanych świadczeń.

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez redukcję masy ciała u osób z nadwaga i otyłością. Program w perspektywie długofalowej służyć ma zapobieganiu chorobom przewlekłym takim jak: cukrzyca typu II, choroby układu krążenia, nadciśnienie, miażdżyca czy zwyrodnienia całego układu kostno – stawowego. Osoby zakwalifikowane do programu zostaną objęte 12 tygodniową multidyscyplinarną opieką, w skład której wchodzą 3 komponenty: dietetyczny, aktywności fizycznej oraz psychologiczny. Ponadto Realizatorzy prowadzą dietetyczny punkt konsultacyjny oraz działania informacyjno-promocyjne za pośrednictwem lokalnych mediów i Internetu.

Więcej informacji oraz zapisy na stronach Realizatorów:

Zakopane:https://rehabilitacja.zakopane.pl/2021/05/26/zdrowy-styl-zycia-to-podstawa/

Rabka- Zdrój:  https://uzdrowisko-rabka.pl/blog/zapobieganie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-mieszkancow-wojewodztwa-malopolskiego-w-2021r.html

Wadowice: https://zzozwadowice.pl/zzoz-w-wadowicach-realizatorem-programu-pn-zapobieganie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-mieszkancow-woj-malopolskiego/

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności