Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Dr n. med. Bartosz Sobień

 

Schorzenia kardiologiczne są główną przyczyną zgonów na świecie, w tym także w Polsce. Szacuje się, że z ich przyczyny umiera rocznie około 17 milionów ludzi, co stanowi 48% zgonów na całym świecie.

Pomimo znacznego postępu jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo – naczyniowych, przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez osoby z przewlekłymi schorzeniami kardiologicznymi jest wciąż dużym problemem i wyzwaniem – zarówno dla pacjentów, jak i dla opiekujących się nimi lekarzy.

Prawie połowa chorych nie stosuje się do zaleconej przez lekarza farmakoterapii według danych Światowej Organizacji Zdrowia.

Udowodniono, że mniej skomplikowany model dawkowania – liczba tabletek oraz liczba dawek w ciągu doby, wpływa pozytywnie na stopień przestrzegania zaleceń przez pacjentów – a w konsekwencji na dalszy rozwój schorzeń, powikłań, hospitalizacji i zgonów.

Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt ekonomiczny – bardzo często cena jednej tabletki zastępującej kilka medykamentów jest niższa niż sumaryczna cena pojedynczych składników.

Polypill” – czyli tabletka wielolekowa, zawierająca dwie lub więcej substancji leczniczych, jest przedmiotem badań już od lat 70. XX wieku.

Obecnie takie rozwiązanie jest standardowo stosowane w wielu gałęziach medycyny. Kardiologia znajduje się na czele specjalizacji korzystających z preparatów złożonych. Ma to związek z dużą liczbą czynników ryzyka sercowo – naczyniowego (jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia przemian lipidów, cukrzyca i wiele innych), które mogą i powinny być leczone równolegle i z równą skutecznością.

Jest to ważne zarówno w profilaktyce pierwotnej (zapobieganie chorobom), jak i wtórnej (leczenie już istniejących chorób – jak na przykład choroba niedokrwienna serca czy udar mózgu i zapobieganie ich nawrotom i powikłaniom). Nierzadko chory z niewydolnością serca, po zawale mięśnia sercowego lub po udarze mózgu wymaga dożywotniego stosowania kilku lub nawet kilkunastu leków, celem zapewnienia optymalnej terapii.

Biorąc pod uwagę leczenie tylko samego nadciśnienia tętniczego – duża grupa pacjentów wymaga równoległego leczenia dwoma lub nawet trzema substancjami dla osiągnięcia zalecanych wartości ciśnienia. Wyniki dużych wieloletnich badań świadczą o tym, że leczenie nadciśnienia tętniczego już od samego początku tabletkami dwu- lub trójskładnikowymi jest skuteczniejsze od leczenia tymi samymi preparatami podawanymi osobno. Wiąże się to z wzajemnym potęgowaniem mechanizmów działania tych leków. Dodatkowo taki model terapii jest wygodniejszy i zarazem tańszy dla pacjenta.

Stosowanie wielu substancji czynnych w jednej kapsułce nie powoduje interakcji między nimi i jest całkowicie bezpieczne.

Fakty te znalazły odzwierciedlenie w aktualnych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które jednoznacznie rekomendują użycie leków złożonych.

Na rynku znajduję się obecnie bardzo wiele preparatów złożonych - dla przykładu można tu wymienić tabletki łączące kilka leków obniżających ciśnienie tętnicze jak beta-bloker lub bloker kanału wapniowego z inhibitorem konwertazy lub z sartanem oraz diuretykiem, coraz popularniejsze staje się także dołączanie do tej grupy dodatkowo statyn – czyli substancji regulujących gospodarkę lipidową. Stąd coraz częściej zamiast leków jedno- lub dwuskładnikowych możemy spotkać połączenia trójlekowe lub nawet czterolekowe w jednej tabletce lub kapsułce.

Wydaje się, że widok pacjenta wychodzącego z gabinetu kardiologa (często także lekarza innej specjalności) z dużym plikiem recept odchodzi powoli do historii, a coraz większa liczba lekarzy i pacjentów przekonuje się do skuteczności i wygody stosowania leków złożonych, które na stałe znalazły swoje miejsce w farmakologii.

 

Preparaty zoone pozwalaj na redukcj liczby koniecznych tabletek600x450

Fot. Preparaty złożone pozwalają na redukcję liczby koniecznych tabletek.

 

Piśmiennictwo:

  1. Bandosz P, O’Flaherty M, Drygas W, Koziarek J, Wyrzykowski B, Rutkowski M et al. Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation: modelling study. BMJ. 2012;25;344.

  2. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, Geneva 2003.

  3. Portsmouth SD, Osorio J, McCormick K et al. Better maintained adherence on switching from twice-daily to once-daily therapy for HIV: a 24-week randomized trial of treatment simplification using stavudine prolonged-release capsules. HIV Med. 2005;6:185–190.

  4. Świeczkowski D, Mogielnicki M, Bachorski W et al. The polypill in the primary and secondary prevention of cardiovascular diseases — efficacy, clinical safety and impact on the adherence. Choroby Serca i Naczyń. 2016;13; 4:282–289.

  5. Yusuf S, Pais P, Sigamani A et al. Comparison of risk factor reduction and tolerability of a full dose polypill (with potassium) versu s low-dose polypill (polycap) in individuals at high risk of cardiovascular diseases: the Second Indian P olycap Study (TIPS -2) Investigators. Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes. 2012;5:463–471.

  6. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiologia Polska. 2019;77,2:71–159.

  7. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019;5(1):1-86.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności