Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE
Lek. Wojciech Magoń


          Stan zdrowia występuje wtedy, gdy poszczególne układy oraz narządy budujące ciało człowieka funkcjonują prawidłowo oraz właściwie ze sobą współpracują. W przypadku gdy pojawią się zaburzenia w jednym organie, bardzo często z biegiem czasu dochodzi do uszkodzenia innych, nieraz odległych organów.


          Nerka jest narządem zbudowanym z około miliona mikroskopijnych podjednostek zwanych nefronami, których podstawowym zadaniem jest przesączanie krwi i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii, nadmiaru minerałów oraz wody wraz z moczem. Dziennie nerki przesączają ok. 150 litrów płynu, z czego 1% ostatecznie staje się moczem. Dodatkowo narządy te są istotne w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, produkcji czerwonych krwinek, przemianach witaminy D oraz w wielu innych procesach metabolicznych. Sytuacje w których dochodzi do uszkodzenia tego skomplikowanego mechanizmu nazywamy nefropatiami. Podkreślić należy fakt, że przyczyny poszczególnych typów nefropatii, bardzo często stanowią również czynnik uszkadzający układ krążenia np. nefropatia cukrzycowa, nefropatia nadciśnieniowa czy nefropatia niedokrwienna. Jednak, jeśli dojdzie już do pogorszenia funkcji nerek, to wtedy niezależnie od już obecnych czynników ryzyka, choroba nerek nasila uszkodzenie układu krążenia. Dzieje się tak, ponieważ naturalna zdolność nerek do usuwania zbędnych substancji zostaje upośledzona, związki te gromadzą się i powodują nasilenie procesów zapalnych w całym organizmie. Dodatkowo zaburzona zostaje także gospodarka jonami wapnia, które odkładają się w ścianie tętnic i powodują ich uszkodzenie poprzez zwapnienie.

          Funkcję nerek w praktyce najlepiej określa wskaźnik eGFR, który obliczamy na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy. Za normę uznaje się wartości ≥ 90. Z kolei w przypadku pogorszenia funkcji nerek znacznie wzrasta ryzyko niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak np. zawał lub udar i np. chorzy z GFR < 30 mają bardzo wysokie ryzyko porównywalne z pacjentami po zawale serca.

          Eksperci zalecają okresowe (np. co rok) wykonywanie badania ogólnego moczu, albuminurii (ilość białka wydalanego przez nerki, dodatkowo świadcząca o ich uszkodzeniu) oraz badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, szczególnie u osób z czynnikami ryzyka takimi jak np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba układu krążenia lub przewlekła choroba nerek wśród członków najbliższej rodziny.

          Podsumowując, choroby nerek mają wpływ na rozwój chorób układu krążenia. Zachowanie zdrowego stylu życia może uchronić nerki od uszkodzenia. Z drugiej strony, należy aktywnie poszukiwać u siebie ewentualnych objawów lub zaburzeń związanych z chorobami nerek, jeśli takowe czynniki ryzyka się pojawią, gdyż właściwe leczenie chorób nerek może spowolnić lub nawet zatrzymać dalsze uszkodzenie układu krążenia.

 

dializator

Rysunek. Dializator („sztuczna nerka”) zastępujący funkcję nerek w przypadku ich ciężkiej niewydolności.

 

Piśmiennictwo:

1.Piepoli MF i wsp. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiologia Polska 2016; 74, 9: 821–936
2.Windak A i wsp. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Dotyczące badań przesiewowych w pierwotnej profilaktyce chorób układu krążenia. www.pfp.edu.pl
3.Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2016. Kraków. Medycyna Praktyczna, 2016

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności