Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

1. Czym jest cholesterol?

Cholesterol jest naturalnym składnikiem organizmu.
Cholesterol to substancja tłuszczowa, niezbędna do budowy komórek organizmu. Służy do produkcji niektórych hormonów oraz witaminy D w organizmie. Źródłami cholesterolu są przede wszystkim wątroba, która produkuje cholesterol, oraz w mniejszym stopniu żywność pochodzenia zwierzęcego.

2. Co oznaczają pojęcia "dobry" i "zły" cholesterol?

Cholesterol krąży we krwi w połączeniu z białkami tworząc cząstki zwane lipoproteinami. W zależności od wielkości i budowy wyróżnia się:
• lipoproteiny o dużej gęstości, w skrócie HDL, tzw. dobry cholesterol,
• lipoproteiny o małej gęstości, w skrócie LDL, tzw. zły cholesterol.

Cholesterol HDL chroni przed rozwojem miażdżycy, ponieważ zabiera cholesterol ze ściany naczynia i transportuje go do wątroby.

Cholesterol LDL przyczynia się do rozwoju miażdżycy, ponieważ transportuje cholesterol do ściany naczynia, prowadząc do powstania blaszki miażdżycowej oraz zwężenia naczynia.

Duże stężenie cholesterolu LDL i małe stężenie cholesterolu HDL zwiększają ryzyko zachorowania oraz zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

3. Co to jest dyslipidemia?

Dyslipidemia charakteryzuje się nieprawidłowym stężeniem we krwi jednej lub więcej frakcji lipoprotein. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wyróżnia się różne postaci dyslipidemii:

  • Hipercholesterolemia – to podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i/lub cholesterolu LDL
  • Hipertriglicerydemia – to podwyższone stężenie triglicerydów
  • Małe stężenie cholesterolu HDL– to obniżone stężenie cholesterolu HDL
  • Hiperlipidemia mieszana – to nieprawidłowy wynik więcej niż jednej frakcji lipoprotein

4. Jak rozpoznać hiperlipidemię?

Hiperlipidemia zwykle nie daje żadnych objawów i jest rozpoznawana dopiero w chwili wystąpienia powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Rzadko mogą wystąpić żółtaki, czyli żółte guzki w okolicach powiek.

Aby rozpoznać hiperlipidemię wystarczy wykonać z krwi badanie zwane lipidogramem lub profilem lipidowym. W tym celu pobiera się probówkę krwi żylnej do badania. Badanie należy wykonać na czczo.

U dzieci i młodzieży badanie takie powinno się wykonywać co 3-5 lat.

5. Jak zapobiegać hiperlipidemii?

Najważniejszą metodą zapobiegania jest zdrowy styl życia, a zwłaszcza większa aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i prawidłowa masy ciała.
Wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia jest również podstawą leczenia i może doprowadzić do osiągnięcia prawidłowego poziomu cholesterolu bez konieczności stosowania leków.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności