Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

1. Co to jest grypa?

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem grypy. Ponieważ materiał wirusa grypy ciągle się zmienia (podlega częstym mutacjom), każdą kolejną sezonowąepidemię grypy wywołuje inny wariant wirusa. Z tego powodu na grypę można chorować wiele razy, a szczepić się należy co rok (specjalnie przygotowaną na dany sezon zachorowań szczepionką dostowowaną do aktualnie panujących wirusów).

2. Jak często chorujemy na grypę?

Na świecie rocznie na grypę choruje 5–10% dorosłych i 20–30% dzieci. Szczyt epidemii grypy w Polsce przypada corocznie w okresie między styczniem a kwietniem.

3. Jakie są objawy grypy?

Typowe objawy grypy to:
• Nagły początek
• Czas trwania – ostre objawy 2–5 dni, wyzdrowienie po 1 tygodniu
• Gorączka – 38–41°C, nagły wzrost w ciągu 24 h i stopniowe opadanie w ciągu 2–3 dni, bez dreszczy
• Osłabienie – może przeciągnąć się na wiele tygodni po wyzdrowieniu
• Bóle głowy, mięsni i stawów
• Objawy oczne – pieczenie, bole przy ruchach gałek ocznych, światłowstręt
• Kaszel i ból gardła – często nasilają się po ustąpieniu objawów ogólnych, kaszel nieraz przeciąga się na kolejne 1–2 tygodnie

4. Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie na grypę?

Najczęściej chorują dzieci miedzy 5. a 9. rokiem życia, ale poważne powikłania i zgony występują głownie u osób ≥65. rż. i <2. rż. oraz u osób z chorobami układu krążenia i oddechowego, chorych na cukrzycę, z niewydolnością nerek i ze zmniejszoną odpornością.

5. W jaki sposób można zakazić się grypą?

Wirus grypy przenosi się z osoby zakażonej na innych drogą kropelkową, np. gdy osoba chora mówi, kicha, kaszle w niewielkiej odległości od osoby podatnej na zakażenie. Okres zakaźności u dorosłych zaczyna się zwykle 1 dzień przed wystąpieniem objawów i trwa przez około 5 dni od ich pojawienia się. U dzieci i osób z upośledzoną odpornością może być znacznie dłuższy.

6. Jakie są powikłania grypy?

Powikłania grypy mogą wystąpić u każdego bez względu na wiek

Należą do nich:
• zapalenie płuc,
• zapalenie oskrzeli,
• zapalenie ucha środkowego,
• zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
• zawał serca,
• zapalenie kłębuszkowe nerek,
• nasilenie częstotliwości napadów padaczkowych,
• zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych,
• zaburzenia psychiczne,
• zaostrzenie chorób przewlekłych, takich jak astma, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna, choroba płuc, niewydolność nerek, niewydolność serca,
• odrzucenie przeszczepionego narządu.

7. W jaki sposób można zapobiegać grypie?

Zachowanie zasad higieny zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa od osoby chorej:

  • zakrywaj nos i usta chusteczką podczas kaszlu i kichania, zużyte chusteczki wyrzucaj do kosza
  • myj ręce ciepłą wodą z mydłem, co najmniej 15 – 20 sekund, przede wszystkim po kasłaniu i kichaniu
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust (to główne drogi rozprzestrzeniania się wirusa)

Szczepienia przeciw grypieszczepionka domięśniowa jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniom na grypę, szczepione powinny być wszystkie osoby > 6 miesiąca życia

przeciwskazanie do szczepienia stanowi uczulenie na białka jaja kurzego lub inne składniki szczepionki. W przypadku choroby z wysoką gorączką szczepienie należy odłożyć do czasu wyzdrowienia

8. Jak często należy się szczepić przeciwko grypie?

Szczepienia przeciw grypie należy powtarzać corocznie.
Najlepiej wykonywać je między wrześniem a listopadem, a więc przed okresem sezonowej epidemii grypy. Można się także zaszczepić w czasie trwania sezonu epidemicznego.

9. W jaki sposób szczepienie przeciwko grypie chroni przed zawałem serca?

Zaszczepienie się przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zawału serca i zgonu u osób z chorobą wieńcową. Jest wiele teorii tłumaczących zwiększone ryzyko zawału serca u pacjentów chorującychna grypę. Jedną z nich jest teoria tzw. mimikry antygenowej, która zakłada, że wirus grypy jest zbudowany z cząsteczek podobnych do składników blaszki miażdżycowej. Przeciwciała powstające przeciwko wirusowi mogą się więc łączyć z blaszką miażdżycową i powodować jej pękanie, a w efekcie zawał serca czy udar mózgu

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności