Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

"Ty decydujesz jak reagujesz" – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży

Program zawiera zadania z zakresu wsparcia i pomocy poprzez działania profilaktyczne i terapeutyczne, a także promowania zdrowia psychicznego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w młodzieżowej grupie rówieśniczej i rodzinnej, w tym nabywania umiejętności przeciwstawiania się negatywnym wpływom i unikania potencjalnych zagrożeń.

W ramach programu przewidziano realizację cyklu warsztatów dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych (klasy 1-3, 4-6, 7-8) oraz ich nauczycieli, a także szkoleń dla rodziców. Zarówno warsztaty jak i szkolenia będą prowadzone przez specjalistów tj.: terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży, pedagogów, psychoterapeutów czy psychologów z przygotowaniem pedagogicznym.

Program jest realizowany w formie pilotażu w sześciu szkołach podstawowych z terenu Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny w czroku szkolnym 2021/2022.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności