Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Czym jest nadwaga i otyłość?

Do zwiększania masy ciała dochodzi wtedy, gdy podaż energii dostarczanej w pożywieniu (ilość
zjadanych kalorii) przekracza zapotrzebowanie energetyczne organizmu (ilość energii zużywanej
przez organizm).

 

 

Podstawowymi metodami terapii nadwagi i otyłości są dieta i wysiłek fizyczny. Inne możliwości
to leczenie orlistatem oraz tzw. chirurgia bariatryczna.

 

Do niekorzystnych skutków nadwagi i otyłości należą m.in:
• cukrzyca
• nadciśnienie tętnicze
• zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL oraz triglicerydów, zmniejszone
stężenie cholesterolu HDL
• niewydolność serca
• choroba wieńcowa
• migotanie przedsionków
• udar mózgu

 

Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji dorosłych Polaków w zależności od płci przedstawiono w poniższej tabeli.

 Płeć  Kobiety  Mężczyźni
 Nadwaga  27,9%  40,4%
 Otyłość  20,2%  20,6%
 
 

Szczególnie niekorzystna dla układu krążenia jest tzw. otyłość brzuszna (centralna), polegająca
na gromadzeniu dużej ilości tłuszczu w okolicy brzucha.
Aby ocenić otyłość brzuszną, wystarczy dokonać pomiaru obwodu pasa w połowie odległości
pomiędzy dolnym brzegiem łuku żebrowego a górnym brzegiem kości biodrowej.
Otyłość brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód pasa wynosi:
• u kobiety ≥80 cm
• u mężczyzny ≥94 cm

 

Do oceny nadwagi i otyłości można się posłużyć wskaźnikiem BMI (wskaźnik masy ciała – body
mass index), który wylicza się, dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez wzrost wyrażony
w metrach do kwadratu.
Sposób obliczenia BMI przedstawia równanie:
BMI = masa ciała [kg]/ wzrost2 [m2]
na przykład osoba o wzroście 1,7 m i masie ciała 70 kg ma BMI =70 (kg)/1,72(m2) = 24,2 kg/m2
W zależności od wielkości BMI u osób dorosłych wyróżniono 9 klas masy ciała co przedstawiono w tabeli.

Klasa masy ciała BMI [kg/m2]
Niedowaga <18,5
Prawidłowa masa ciała 18,5-24,9
Nadwaga 25,0-25,9
Otyłość Klasa 1 30,0-34,9
Otyłość Klasa 2 35,0-39,9
Otyłość Klasa 3 ≥40
Otyłość Klasa 4 ≥50
Otyłość Klasa 5 ≥60

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności