Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych
w obszarze zdrowia psychicznego
Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego

 

Uwaga!  Program został zakończony w 2017 roku

Wszelkie informacje dotyczące ewentualnej kontynuacji Programu są na bieżąco aktualizowane

 

Program był realizowany od 2012 roku.

Celem programu było:

- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym,

- zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

W ramach programu udzielane są porady edukacyjno-profilaktyczne, w trakcie których można się dowiedzieć, w jaki sposób „wiedzę antydepresyjną” zastosować w konkretny sposób, w codziennym życiu - co można zmienić w swoim życiu, żeby poczuć się lepiej i żeby ta zmiana była trwała.

Porada profilaktyczna to osobista rozmowa z konsultantem, trwająca około godziny. Jest przeznaczona dla osób zdrowych, chcących ocenić stopień swojej psychicznej odporności na depresję. Zalecana jest również osobom, które nie czują się tak dobrze, jak by tego chciały. Dowiedzą się, jak zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia i odzyskać utracony dobrostan psychiczny.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności