Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Natalia Palka, Grzegorz Kopeć, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Wprowadzenie

Częstotliwość rytmu serca jest jednym z najważniejszych wskaźników funkcji życiowych organizmu, odzwierciedla podstawowy metabolizm, wpływa na tempo dowozu i zużycia tlenu oraz substancji odżywczych do tkanek. Częstotliwość rytmu serca jest zarówno wskaźnikiem rokowniczym jak i celem terapii u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub niewydolnością serca. Nadmiernie wolna czynność serca stanowi uznany cel leczniczy, jednak w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie szybką pracą serca, gdyż powiązano ją ze wzrostem śmiertelności ogólnej i powikłaniami krążeniowymi.

 

Jaka jest prawidłowa częstotliwość rytmu serca?

Pojęcie prawidłowej częstości rytmu serca uległo w ostatnich latach zmianom- w podręcznikach podawane są wartości od 50-60/min do 100/min, jednak uwzględniając wyniki aktualnych badań ustalono, iż ryzyko zdrowotne wzrasta gdy HR przekracza 85 uderzeń na minutę u zdrowego człowieka. Obecnie częstotliwość rytmu serca uważana jest za jeden z czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego. Dla niektórych jednostek chorobowych np. dla choroby niedokrwiennej serca, eksperci ustalili docelowe wartości HR.

Jak zmierzyć tętno?

Tętno można zbadać palpacyjnie (poprzez lekki ucisk tętnicy) lub wykonując badanie EKG.

Jakie czynniki wpływają na częstotliwość pracy serca?

Wiele czynników związanych ze stylem życia wpływa na czynność serca, są to min. rodzaj aktywności fizycznej, sposób odżywania, palenie tytoniu czy poziom napięcia emocjonalnego. Poprzez prozdrowotne zmiany stylu życia można uzyskać zwolnienie czynności serca, co stanowi podstawowy element w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Dodatkowo pracę serca można modulować za pomocą farmakoterapii, jednak zwalnianie spoczynkowej akcji serca nie jest wskazane u osób bezobjawowych, bez rozpoznanej choroby układu sercowo – naczyniowego. Chorobami, w których częstotliwość pracy serca jest celem terapeutycznym są min: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, migotanie przedsionków.

Piśmiennictwo: Kasprzak J.D.,Stępińska J., Wożakowska- Kapłon B., Drożdż J., Grajek S., Opolski G., Rynkiewicz A., Tykarski A., Filipiak K.J. Optymalna częstotliwość rytmu serca- aktualny cel terapii kardiologicznej. Kardiol Pol, 2012; 70, 10: 1081–1094

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności