Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska


 

Program „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w swoim zakresie posiada także spotkania edukacyjne, które przeprowadzone są w formie online. Podczas spotkania lekarz specjalista onkolog przedstawi ciekawe zagadnienia dotyczące chorób nowotworowych ujęte w wykładzie "Zdążyć przed rakiem”, odbędzie się pokaz techniki samobadania piersi i jąder na fantomach, udostępniona będzie w formie pdf broszura informacyjna zawierająca objawy ostrzegawcze nowotworów, wykaz placówek prowadzących programy przesiewowe, specjalistyczną diagnostykę oraz leczenie onkologiczne.
Na końcu spotkania jest możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań specjaliście.
Uczestnicy spotkania mają możliwość wypełnienia ankiety satysfakcji i wiedzy.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat spotkań edukacyjnych,
zadzwoń: od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 14:00 pod numer telefonu 14 631 58 59

pielęgniarka demonstruje kobiecie za pomocą specjalistycznego manekinu sposób w jaki należy wykonać samobadanie piersi

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności