Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Do grupy chorób układu kostno – stawowego zalicza się blisko 200 schorzeń układu ruchu o przewlekłym charakterze i różnym stopniu niepełnosprawności stawów i narządów wewnętrznych. Można wśród nich wyróżnić dwie główne grupy:
- zapalne choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa i inne),
- niezapalne choroby reumatyczne (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych, osteoporoza i inne).

Najczęściej występujące zapalne schorzenie reumatyczne, to reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), które dotyka 0,6% - 1% populacji, głównie kobiety (75% chorych). Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekły, postępujący proces zapalny, rozpoczynający się w błonie maziowej stawów, prowadzący do niszczenia tkanek stawowych, zniekształceń i upośledzenia czynności stawów [1].

Choroba zazwyczaj atakuje osoby w wieku 30 - 50 lat, a więc w okresie pełnej aktywności zawodowej i rodzinnej. Pamiętać należy również, że choroba dotyka także dzieci. Choroby zapalne stawów w szybkim tempie prowadzą do kalectwa. W RZS od 32% do 50% chorych zaprzestanie pracę w przeciągu 10 lat od wystąpienia pierwszych objawów choroby. Istnieją jednak leki, które skutecznie opóźniają postęp choroby.

Zapalne choroby reumatyczne są nieuleczalne. Z powodu tego typu chorób cierpi blisko 400 tysięcy Polaków. W skład grupy chorób reumatycznych wchodzi ponad 200 jednostek chorobowych, które atakują ludzi w każdym wieku bez względu na płeć.

Kluczowe znaczenie dla leczenia i dalszych perspektyw pacjenta ma wczesne zdiagnozowanie choroby. W przypadku chorób zapalnych stawów tzw. okno terapeutyczne, czyli okres, w którym rozpoczęcie leczenia gwarantuje najlepsze rezultaty, trwa zaledwie 12 tygodni od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Jak pokazują wyniki badań naukowych w Polsce reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) diagnozuje się przeciętnie w 35 tygodniu, czyli bardzo późno. By poprawić obecną sytuację niezbędne jest zacieśnienie współpracy między pacjentem, lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i reumatologiem.

W Polsce w 2009 r. w przychodniach reumatologicznych było zarejestrowanych ponad 666 tys. chorych, wśród których najczęściej występowała zwyrodnieniowa choroba stawów. Blisko 1,5 proc. społeczeństwa choruje na przewlekłe zapalenia stawów, które zaczynają się w wieku 15-45 lat i trwają nieprzerwanie średnio 30-40 lat.
Biorąc pod uwagę fakt, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje (wg prognoz GUS w 2030 r. grupa powyżej 65. roku życia będzie stanowiła 23 proc. ogółu, obecnie - 14 proc.) może nastąpić znaczący wzrost zachorowań na choroby reumatyczne, w tym chorobę zwyrodnieniową i osteoporozę. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba osób cierpiących na choroby reumatyczne wzrośnie o 15 procent.


Piśmiennictwo:
1. Latkowski J.B., Lukas W., Medycyna rodzinna, wyd. Lekarskie PZWL, str. 740 - 745.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności