Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Powszechnie znany jest korzystny wpływ wysiłku fizycznego na organizm. Jednak zdarza się, że w czasie wysiłku lub w krótkim czasie po jego zakończeniu dochodzi do nagłych zgonów sercowych. Najczęściej przyczyną tego powikłania jest nierozpoznana choroba układu krążenia lub prowadzenie treningu niezgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Według dostępnych danych jeden zgon związany z wysiłkiem fizycznym przypada na 100 000 do 300 000 młodych sportowców wyczynowych, 50 000 maratończyków oraz 15 000 uprawiających jogging w wieku 30-64 lat. Przyczyny nagłych zgonów sercowych wśród maratończyków różnią się w zależności od wieku sportowców.

U osób poniżej 35 roku życia za nagłe zgony odpowiedzialne są następujące choroby:

  • nierozpoznana kardiomiopatia przerostowa,

  • kanałopatie,

  • wrodzona anomalia naczyń wieńcowych,

  • zapalenie mięśnia serca,

  • arytmogenna dysplazja prawej komory,

  • pęknięcie aorty rejestrowane najczęściej u chorych z Zespołem Marfana.

Warto zapamiętać! Sportowcy, u których rozpoznano kardiomiopatię przerostową lub arytmogenną dysplazję prawej komory powinni zaprzestać treningu. U tych chorych intensywne wysiłki fizyczne są przeciwwskazane.

U osób trenujących powyżej 35 roku życia za nagły zgon sercowy aż w 80% odpowiada choroba wieńcowa. Do innych przyczyn niezależnie od wielu sportowca zalicza się niehigieniczny tryb życia połączony z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, zmęczenie, stosowanie używek np. kofeina, alkohol, narkotyki.

Warto również podkreślić fakt, że stosowanie niedozwolonych środków wspomagających (np. steroidów anabolicznych) poprzez patologiczny przerost mięśnia serca i przyspieszenie rozwoju miażdżycy może prowadzić do nagłego zgonu sercowego.

Większość chorób prowadzących do nagłego zgonu sercowego można odpowiednio wcześnie rozpoznać, tym samym zmniejszając ryzyko zgonu.

Kluczową rolę odgrywają systematyczne badania lekarskie kwalifikujące do wykonywania intensywnych wysiłków fizycznych. W czasie kontroli oprócz badania fizykalnego powinny być wykonane: badanie elektrokardiograficzne, echokardiograficzne oraz próba wysiłkowa.

Zaleca się również przestrzeganie zakazu treningu po stwierdzeniu stanu zapalnego w organizmie, natychmiastowe przerwanie wysiłku i kontrolę lekarską w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, kołatania serca, duszności czy zawrotów głowy. Istotną rolę odgrywa również odpowiednie prowadzenie treningów poprzez dobór odpowiedniego obciążenia wysiłkiem.

Piśmiennictwo

  1. Jeger Anna, Nazar Krystyna, Dziak Artur Medycyna Sportowa. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa 2005.

  2. Dłużniewski Mirosław, Karalus Zbigniew, Pikt-Pietkiewicz Witold, Piotrowicz Ryszard Średniawa Beata Sport wyczynowy i rekreacyjny- problemy kardiologa i internisty.

  3. Szymon Świerkosz, Zbigniew Nowak, Anna Pacyna Najczęstsze przyczyny nagłego zgonu sercowego u sportowców Fizjoterapia 2015, 23, 4, 55-65.

 

Czstoskurcz komorowy u sportowca600x450

Ryc. Częstoskurcz komorowy u sportowca.

Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia 2021
Telefoniczna Informacja Pacjenta 800190590
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności