Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Od 2017 roku w województwie małopolskim jest realizowany program polityki zdrowotnej
pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Pierwsza edycja programu w 2017 r. objęła subregion podhalański (tj. powiat suski, tatrzański
i nowotarski), powstał w odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców tego regionu Małopolski w ramach realizacji I edycji „Budżetu obywatelskiego”. W wyniku głosowania mieszkańców wśród projektów zatwierdzonych uchwałą nr 1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016, znalazł się powyższy program. Uzasadnioną podstawą prawną do realizacji programu jest art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 Nr 581 z późn. zm.).

Celem realizowanego programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Małopolski poprzez redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością, a przez to zapobieganie chorobom przewlekłym.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności