Sprawozdania i raporty

Województwo Małopolskie spełnaiając swoje ustawowe obowiązki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narokomanii oraz ochrony zdrowia psychicznego realiazuje regionalne programy w tych dziedzinach. Sprawozdania i raporty z realizacji ich kolejnych edycji znajdują się do pobrania poniżej.

Małopolski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021

 

Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021

 

Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji