O programie

W 2023 roku Program realizowany był w terminie od 3 lipca do 8 grudnia.

Nowotwory złośliwe są, po chorobach układu krążenia, drugim pod względem częstości zabójcą Polaków. Dotychczasowe trendy epidemiologiczne wskazują, że w obecnym stuleciu wysuną się na pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów w Unii Europejskiej i Polsce.

„Przechytrzyć raka” to hasło przewodnie, towarzyszące od samego początku trwania Programu. Nawiązuje do tego na co musimy zwrócić uwagę aby cieszyć się zdrowiem i długim życiem - zmodyfikować w kierunku prozdrowotnym dotychczasowy styl życia (wyeliminować nałóg palenia, walczyć z otyłością, nadużywaniem alkoholu, nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV i siedzącym trybem życia), zwiększyć świadomość objawów najczęstszych nowotworów złośliwych, a przez to pozwolić wcześnie rozpoznać raka i skutecznie go leczyć.

Program ma także na celu zwiększenie odsetka wcześnie wykrytych nowotworów w Małopolsce poprzez pobudzenie czujności onkologicznej w wyniku prowadzonych działań edukacyjnych zwiększenie świadomości z korzyści płynących z uczestnictwa z programach przesiewowych i szczepieniach ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy odnośnie współczesnej diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Realizatorem programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w 2023 roku jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

---

Zapraszamy również do zapoznania się z programami realizowanymi na terenie Małopolski:

Program Profilaktyka Raka Piersi oraz Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Badania mammograficzne (bezpłatne i bez skierowania) obejmują kobiety w wieku 50 - 69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach programu.
Badania cytologiczne (bezpłatne i bez skierowania) obejmują kobiety w wieku 29 - 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie wykonywały cytologii w ramach programu.

Więcej informacji na temat Programu zajdziecie Państwo na stronie NFZ.

Program Badań Przesiewowych Jelita Grubego

Badania obejmują wszystkie osoby w wieku:

  • 50-65 lat bez objawów,

  • 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

  • 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,

  • 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii.

Więcej informacji na temat Programu zajdziecie Państwo na stronie Programu Badań Przesiewowych

Pakiet onkologiczny – wykaz placówek 

Każdy pacjent w chwili zauważenia niepokojących objawów mogących sugerować obecność nowotworu powinien skorzystać z możliwości wizyty u lekarza specjalisty, który wyjaśni niepokojące objawy oraz podejmie właściwe decyzje.

Wykaz placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Leczenia Szpitalnego realizujących "Pakiet onkologiczny" zajdziecie Państwo na stronie MOW NFZ

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji