O programie

W 2024 roku Program realizowany jest w terminie od 15 lipca do 6 grudnia.

Nowotwory złośliwe są, po chorobach układu krążenia, drugim pod względem częstości zabójcą Polaków. Dotychczasowe trendy epidemiologiczne wskazują, że w obecnym stuleciu wysuną się na pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów w Unii Europejskiej i Polsce.

„Przechytrzyć raka” to hasło przewodnie, towarzyszące od samego początku trwania Programu. Nawiązuje do tego na co musimy zwrócić uwagę aby cieszyć się zdrowiem i długim życiem - zmodyfikować w kierunku prozdrowotnym dotychczasowy styl życia (wyeliminować nałóg palenia, walczyć z otyłością, nadużywaniem alkoholu, nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV i siedzącym trybem życia), zwiększyć świadomość objawów najczęstszych nowotworów złośliwych, a przez to pozwolić wcześnie rozpoznać raka i skutecznie go leczyć.

Program ma także na celu zwiększenie odsetka wcześnie wykrytych nowotworów w Małopolsce poprzez pobudzenie czujności onkologicznej w wyniku prowadzonych działań edukacyjnych zwiększenie świadomości z korzyści płynących z uczestnictwa z programach przesiewowych i szczepieniach ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy odnośnie współczesnej diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Realizatorem programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w 2024 roku jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

---

Zapraszamy również do zapoznania się z programami realizowanymi na terenie Małopolski:

Program Profilaktyka Raka Piersi

Program skierowany jest dla kobiet w wieku 45-75 lat (zgodnie z rocznikiem), które:

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- zakończyły okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi i pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)
- zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Więcej informacji na temat Programu zajdziecie Państwo na stronie www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/profiaktyka-/programy-profilaktyczne/programy-profilaktyki-raka-piersi/

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Program jest skierowany dla kobiet w wieku 25-64 lata (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Więcej informacji na temat Programu zajdziecie Państwo na stronie www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/profiaktyka-/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy/

Program Badań Przesiewowych Jelita Grubego

Program jest skierowany dla kobiet i mężczyzn bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu 10 lat, oraz spełniają kryterium wiekowe:
- 50-65 lat (zgodnie z rocznikiem)
- 40-49 lat (zgodnie z rocznikiem) posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego

Kwalifikacja do badania odbywa się na podstawie wypełnionej przez przez pacjenta ankiety.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Więcej informacji na temat Programu zajdziecie Państwo na stronie http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/profiaktyka-/programy-profilaktyczne/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego/

Pakiet onkologiczny – wykaz placówek 

Każdy pacjent w chwili zauważenia niepokojących objawów mogących sugerować obecność nowotworu powinien skorzystać z możliwości wizyty u lekarza specjalisty, który wyjaśni niepokojące objawy oraz podejmie właściwe decyzje.

Wykaz placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Leczenia Szpitalnego realizujących "Pakiet onkologiczny" zajdziecie Państwo na stronie www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pakiet-onkologiczny-wykaz-placowek/

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji