Opieka koordynowana szansą dla pacjentów

Małopolska przystąpiła do realizacji pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej wraz z wdrażaniem opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zdjęcie: Paweł Mazur

Małopolska przystąpiła do realizacji pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej wraz z wdrażaniem opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II miał miejsce, z udziałem Wiceministra Zdrowia – Waldemara Kraski, Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii – prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia w Krakowie – Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej, briefing prasowy inaugurujący rozpoczęcie pilotażu. W imieniu Województwa Małopolskiego, udział wzięła Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej – Dominika Studnicka.

W briefingu prasowym wzięli udział (od prawej): Waldemar Kraska - Wiceminister Zdrowia oraz Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Tomasz Hryniewiecki - konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii oraz Jacek Legutko - Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Zdjęcie: Paweł Mazur

Wdrożenie Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) to ważny krok w objęciu kompleksową diagnostyką i opieką pacjentów z chorobami układu krążenia, które należą do podstawowych problemów zdrowotnych zagrażających zdrowiu i życiu Polaków. Założenia KSK zostały opracowane przez ekspertów zgodnie ze stanem wiedzy medycznej i uwzględnieniem potrzeb pacjentów. Głównym założeniem jest szybka diagnostyka pacjenta i dalsza kompleksowa opieka, w której dużą rolę odgrywają lekarze rodzinni, najlepiej znający chorego i opiekujący się nim na co dzień. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na opiekę wyznaczonego dla nich koordynatora i możliwość stałego kontaktu z infolinią.

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska zabrał głos w trakcie konferencji prasowej.

Zdjęcie: Paweł Mazur

Decyzję o skierowaniu do diagnostyki i leczenia w ramach KSK podejmuje lekarz: rodzinny, w poradni kardiologicznej lub w szpitalu (w oddziale kardiologicznym lub chorób wewnętrznych). Placówka, w której pracuje musi mieć podpisane porozumienie o współpracy z ośrodkiem koordynującym. Kolejny krok to kwalifikacja do programu pilotażowego przez lekarza specjalistę w poradni kardiologicznej. Powinna się ona odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

W Małopolsce ośrodkiem koordynującym wdrażanie został Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, działający na mocy porozumień z 86 podmiotami leczniczymi w Małopolsce. Warto podkreślić że Szpital będący wojewódzkim podmiotem leczniczym jest bardzo prężnym ośrodkiem wysokospecjalistycznym na mapie naszego województwa, a przyjęcie roli koordynatora tak ważnego przedsięwzięcia to bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, a jednocześnie dowód zaufania dla dotychczasowej działalności placówki.

Wiceminister Waldemar Kraska i prof. UJ Jacek Legutko

Zdjęcie: Paweł Mazur

Program pilotażowy pozwoli na sprawdzenie możliwości realizacji modelu opieki w oparciu o współdziałanie podmiotów leczniczych na różnych poziomach referencyjnych finansowanych przez publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych.

 

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji