26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Narkomanii

Każdego roku 26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Główne założenia związane z obchodami tego wydarzenia to zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie konsekwencji używania narkotyków, zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa jako całości, a także promowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom oraz ich zwalczaniu. Istotną kwestią jest współpraca międzyinstytucjonalna i międzynarodowa na rzecz tworzenia skutecznych strategii i programów profilaktycznych opartych na dowodach. Ważne jest również wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się leczeniem, rehabilitacją oraz reintegracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków. Podkreśla się także konieczność pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich bliskich i rodzin. Jedynie poprzez współpracę i solidarność można skutecznie zwalczyć problem uzależnienia i chronić zdrowie oraz dobrobyt społeczeństwa.
Kolejne aspekty poruszane podczas wydarzenia to zwrócenie uwagi na problem handlu narkotykami, konieczność walki z przemytem narkotyków i działania mające na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej. Wspólna walka przeciwko narkomanii wymaga zaangażowania wszystkich segmentów społeczeństwa oraz podejmowania skutecznych działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych.

Data obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii jest nieprzypadkowa. Jest to początek wakacji, a wakacje to czas radości i odpoczynku dla wielu młodych ludzi. Dlatego tak ważne jest uświadamianie niebezpieczeństw związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne, zwłaszcza, że liczne badania wskazują na obniżenie się wieku inicjacji narkotykowej wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie się dostępności narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Jednocześnie warto pokazać, że dzięki wsparciu rodziny oraz specjalistów możliwy jest powrót do zdrowego życia bez uzależnień.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii organizowane są różnego rodzaju akcje i kampanie informacyjne mające na celu edukację społeczeństwa na temat szkodliwości narkotyków oraz promowanie zdrowego i świadomego stylu życia. Województwo Małopolskie mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoich mieszkańców realizuje kampanię społeczną pn. „Nie ryzykuję, nie biorę” zainicjowaną przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kampania ma na celu uświadomienie potencjalnym użytkownikom narkotyków, że nawet z pozoru niewinny, okazjonalny, „rozrywkowy”’ odbywający się np. na „imprezie”, eksperyment z narkotykami czy też nowymi substancjami psychoaktywnymi, może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Uzależnienie od narkotyków prowadzi do ogólnego wyniszczenia organizmu – chorób psychicznych, somatycznych, a nawet do śmierci. Działanie narkotyków ma także wpływ na funkcjonowanie życia rodzinnego, środowiskowego oraz społecznego - często prowadzi do wykluczenia społecznego.

Dziś wszystko, co robimy traktowane jest, jako inwestycja – ta najważniejsza - inwestycja w siebie i własną przyszłość - w wykształcenie, karierę zawodową, rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, budowanie relacji przyjacielskich i partnerskich, a także planów rodzicielskich. Dlatego tak ważne jest podejmowanie odpowiednich wyborów, aby nie zaprzepaścić szansy na szczęśliwe życie. Warto o tym pamiętać również podczas wakacyjnych wyjazdów czy imprez.

Nie ryzykuj. Nie Bierz. To ryzyko się nie opłaca!

Spot wideo "Nie biorę. Nie ryzykuję"

Zachęcamy również do korzystania z pomocy Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia - 800 199 990, gdzie osoby z problemami związanymi z uzależnieniem oraz ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami a także uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski, jest bezpłatny, bezpieczny i anonimowy oraz działa codziennie w godzinach 16.00-21.00.

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji