Dla kogo

PANEL PODSTAWOWY – organizowany w szkołach podstawowych na terenie województwa małopolskiego.
Obejmuje uczniów klas I-VI szkół podstawowych, które zgłoszą się do udziału w programie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Szkoły podstawowe, które są zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z Realizatorem.

PANEL KONSULTACJI DODATKOWYCH – realizowany na terenie placówki medycznej Realizatora.
Obejmuje dzieci z nadwagą i otyłością (cBMI >=90). Kwalifikacja dzieci do tego etapu jest dokonywana przez Koordynatora Programu na podstawie danych antropometrycznych z bilansu ucznia klas I-VI lub deklaracji rodzica/ opiekuna.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji