O programie

Logo projektu "Zagrożenia w sieci - profilaktyka, reagowanie"

 

Projekt edukacyjny „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” jest realizowany przez Województwo Małopolskie od 2012 roku wraz z partnerami, którymi są:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy.

Wciąż poszerzamy zakres działań w projekcie - szukamy nowatorskich sposobów dotarcia do najmłodszych wirtualnej przestrzeni. Chcemy, aby wszystkie dzieciaki w Małopolsce wiedziały co groźnego czyha na nie w internecie i jak mogą tego  uniknąć. Programem zostały już objęte wszystkie szkoły podstawowe z terenu Małopolski.

Podstawą programu edukacyjnego w obszarze uzależnienia od internetu – nowych technologii, adresowanych do dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest przekazanie młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z cyberzagrożeniami. Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz współpracy z Naukową i Akademicka Siecią Komputerową (NASK). Policjanci prowadzący zajęcia w szkołach przechodzą co roku kompleksowe szkolenie oraz otrzymują materiały edukacyjne dla swoich odbiorców.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z dobrodziejstw jakie niosą ze sobą nowe technologie informatyczne oraz Internet. Z przeprowadzanych badań wynika, że 98% dzieci korzysta z sieci codziennie. Niestety aż 74 % z nich w sposób dysfunkcyjny. „Cyberzagrożeniami” oraz związaną z nim „cyberprzemocą” zagrożone są w szczególności dzieci, które nie zdają sobie sprawy z coraz częściej czyhających na nie  internetowych zagrożeń. Niepokoi przede wszystkim fakt braku kontroli rodzicielskiej w tym zakresie.

Uzależnienie  od Internetu rozwija się stopniowo i niezauważalnie, wypierając dotychczasowe zainteresowania i obowiązki dziecka. Młodzież bardzo często wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne w sposób niekontrolowany. Wraz z możliwością korzystania przez dzieci i młodzież z nowych dóbr, zmieniła się charakterystyka zdarzeń przestępczych, przez nich dokonywanych. Coraz częściej można się spotkać z opinią, że cyberzagrożenia, powoli zaczynają wypierać inne czyny karalne z polskich szkół.

Polskie ustawodawstwo nie podaje jednej spójnej definicji „przestępstwa internetowego”. Można przyjąć, że są to czyny zabronione, popełniane w sieci internetowej lub z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego. Szeroką gamę tych czynów, możemy określić mianem cyberzagrożeń m.in.:
Cyberbulling, to prześladowanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych – telefony komórkowe, maile, witryny internetowe, czaty, fora dyskusyjne, a także dręczenie przez komunikatory, czy też złośliwe SMS-y.

Grooming, to działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później wykorzystać je seksualnie. Jest to także mechanizm używany, by nakłonić dziecko  do prostytucji, czy udziału w pornografii dziecięcej. Potocznie poprzez grooming rozumie się uwodzenie dzieci przez Internet.

Stalking, jest definiowany, jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu". Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane, jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej zagrażającej życiu ofiary.
Seksting, to fotografowanie się przez młode osoby, przy użyciu telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego i rozsyłanie zrobionych zdjęć np. znajomym, umieszczanie ich na portalach społecznościowych.

Program „Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie” powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli i rodziców, dostrzegających problem cyberzagrożeń, z którymi mają na co dzień do czynienia dzieci i młodzież. Z uwagi na fakt, że uzależnienie od internetu oraz towarzyszące temu zagrożenia stają się coraz powszechniejszym problemem społecznym, Samorząd Województwa Małopolskiego sfinansował działania profilaktyczne mające na celu poszerzenie wiedzy w tym zakresie poprzez działania edukacyjne wdrażane w szkołach przez funkcjonariuszy małopolskiej policji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu Facebookowego: https://www.facebook.com/zagrozeniawsieci/

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji