Konferencja o cyberbezpieczeństwie dzieci i młodzieży

W dniu 16 listopada 2023 roku na terenie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XIII konferencja szkoleniowa pn. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”, adresowana do policjantów realizujących projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Wydarzenie było organizowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB), Województwo Małopolskie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Łukasz Smółka, a także insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Uczestników oraz przybyłych na miejsce gości powitała Pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także  Pani Katarzyna Kosik - Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

W trakcie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu otwierającego „Wprowadzenie do profilaktyki bezpieczeństwa w Internecie” Pani Anny Rywczyńskiej –kierownika Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK PIB, a także wystąpienia Pani Katarzyny Bisialskiej - „Socjotechnika, czyli jak cyberprzestępcy wykorzystują nasze słabości” - specjalisty ds. szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w NASK PIB.

Następnie Pani Anna Słupska, psycholog, specjalista ds. profilaktyki cyberzagrożeń w Zespole Popularyzacji Bezpiecznego Korzystania z Cyberprzestrzeni w Dziale Profilaktyki Cyberzagrożeń NASK PIB przybliżyła temat dot. organizacji spotkań w szkole / placówce oświatowej „Policjant – dziecko, o co zadbać?”. Kolejni wykładowcy w trakcie trwającej konferencji szkoleniowej przedstawili interesujące i jakże potrzebne wystąpienia, m. in. Pan Arkadiusz Michałowski - specjalista ds. analizy nielegalnych treści w Internecie w NASK PIB - „Ryzyka związane z publikacją materiałów self - generated”; Pan Michał Marańda, pracownik zespołu Dyżurnet.pl / NASK PIB – „Szantaż na tle seksualnym w Internecie”.

Na zakończenie konferencji połączyliśmy się zdalnie z Panem Maciejem Kępką, - specjalista ds. edukacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę , który przybliżył w swoim wystąpieniu specyfikę cyberprzemocy i zasady prowadzenia skutecznej profilaktyki.

W organizowanych cyklicznie w ramach projektu konferencjach wzięło do tej pory udział ok 1300 policjantów z Powiatowych i miejskich komend małopolskiej policji.            

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” jest realizowany od 2012 roku we współpracy partnerskiej Województwa Małopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 2019 r. do współpracy dołączyła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Głównym celem projektu jest edukacja Małopolan w zakresie zagrożeń mogących wystąpić w Internecie, sposobów reagowania na nie oraz wskazania instytucji i podmiotów udzielających wsparcia i pomocy w tym właśnie obszarze.

Fot. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Łukasz Smółka podczas otwarcia konferencji.

Źródło: UMWM

Z-ca Dyrektora DEpartamentu Zdrowia, Rodziny, Rónego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM - Katarzyna Kosik- Gajewska

Fot. Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM- Katarzyna Kosik-Gajewska

Źródło:UMWM

Fot. Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku WM - Marta Mordarska i uczestnicy konferencji o cyberbezpieczeństwie.

Źródło: UMWM

Fot. Arkadiusz Michałowski z NASK

Źródło: UMWM

Fot. Organizatorzy i prelegenci konferencji

Źródło: NASK-PIB

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji