W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 nauczycieli z całego województwa małopolskiego

„Szkoła to My” - wspólnie zadbajmy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

W czwartek 13 czerwca 2024 roku w krakowskim Kinie Kijów odbyła się konferencja edukacyjna pn.: „Szkoła to My – wspólnie zadbajmy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży", której organizatorem był Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania bezpiecznego klimatu szkoły. Z uwagi na rosnącą liczbę zaburzeń emocji i zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ważne jest zapobieganie i wczesne wykrywanie problemów psychicznych u dzieci i młodzież. Wielka rolę odgrywa w tym procesie Szkoła oraz jej współpraca z rodzicami i opiekunami.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Łukasz Smółka

W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 nauczycieli z całej Małopolski oraz Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dobre praktyki w zakresie budowania bezpiecznego klimatu szkoły i klasy przedstawili przedstawiciele szkół – Katarzyna Sieniawska ze Szkoły Podstawowej da Vinci w Krakowie oraz Wiesław Szczepanek i Anna Czyżycka ze Szkoły Podstawowej w Binczarowej.

Wnioski dotyczące pracy psychologa w ramach warsztatów klasach szkół podstawowych na podstawie realizacji zadania „Ty decydujesz jak reagujesz” omówiła psycholog mgr Monika Wójcik-Przybyłowicz.

Fundacja UNAWEZA realizauje pilotażowo program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Doświadczenia wynikające z innego modelu wsparcia na podstawie realizacji pilotażowego programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” przedstawiła reprezentująca Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej – Justyna Żukowska-Gołebiewska.

Jednocześnie Mateusz Masior – Prezes Fundacji #DOBRYhasztag pokazał jak on dociera do nastolatków za pomocą autorskiego projektu „Akcja - RELacja! HEJT MMA”.

Wiele praktycznej wiedzy sektorowej przyniosło wystąpienie dr n. med. Anny Depukat – psychiatry i psychoterapeuty, która przekonywała o tym, dlaczego warto inwestować w zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Konferencja była poniekąd również podsumowaniem realizacji 3. edycji zadania pn.: „Ty decydujesz, jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024. Koordynatorka merytoryczna  zadania – dr Agnieszka Fusińska-Korpik przedstawiła efekty pracy zespołu psychologów, psychoterapeutów i pedagogów w 20 szkołach podstawowych w mijającym roku szkolnym.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem prelegentów.

Konferencję zakończyła dyskusja, w której prelegenci wspólnie doszli do wniosku, że przy realizacji tak wielu różnych projektów z zakresu zdrowia psychicznego najmłodszych ważne jest, aby ze sobą nie konkurować tylko dzielić się ze sobą doświadczeniami, wnioskami i dobrymi praktykami.

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji