Dla kogo

Realizator dokonuje rekrutacji pacjentów według ustalonych zasad:
 
Kryteria włączenia:
 • wiek od 18 do 60 lat w przypadku kobiet i od 18 lat do 55 lat w przypadku mężczyzn - takie określenie kryterium wieku uzasadnione jest występowaniem u takich osób umiarkowanego lub niskiego ryzyka chorób przewlekłych oraz możliwością uzyskania najlepszego efektu profilaktycznego bez użycia farmakoterapii
 • BMI 25 kg/m2 i ≤ 45 kg/ m2
Kryteria wykluczenia:
 • cukrzyca wymagająca farmakoterapii,
 • ciężkie, nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze,
 • zdiagnozowana choroba niedokrwienna serca,
 • niewydolność krążenia,
 • niedoczynność lub nadczynność tarczycy niewyrównana,
 • choroba/zespół Cushinga,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • padaczka,
 • sterydoterapia doustna,
 • dysfunkcja układu ruchu uniemożliwiająca wykonywanie ćwiczeń.
Kwalifikację do programu przeprowadzają lekarze jednostki realizującej zadanie. Rekrutacja polega na doborze osób do odpowiednich grup ćwiczeniowych. Dobór uczestników odbywać się będzie przy aktywnej współpracy z lekarzami POZ i poradniami specjalistycznymi.
 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji