O programie

"Odważ się na zdrowie"
Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego

W 2023 roku Realizatorami  programu są dwa podmioty lecznicze:

  • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  • Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. E. Wojtyły w Jaroszowcu

Do udziału w programie mogli się zgłosić wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy spełnili kryteria kwalifikacji określone w Programie. Dane kontaktowe do Realizatorów znajdują się w zakładce Kontakt


Od 2017 roku w województwie małopolskim jest realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Małopolski poprzez redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością, a przez to zapobieganie chorobom przewlekłym.

Pierwsza edycja programu w 2017 r. objęła subregion podhalański (tj. powiat suski, tatrzański i nowotarski). Program powstał w odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców tego regionu Małopolski w ramach realizacji I edycji „Budżetu Obywatelskiego” w wyniku głosowania mieszkańców wśród projektów zatwierdzonych uchwałą nr 1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016.

W kolejnych latach, w roku 2017 i 2018 Realizatorem działań przewidzianych w Programie był Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im dr S. Jasińskiego w Zakopanem, natomiast w 2019 roku Uzdrowisko Rabka S.A. 

W 2021 roku po raz pierwszy realizatorami programu były aż 3 podmioty lecznicze - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka S.A oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, natomiast w 2022 roku program realizował Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji