Opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych w ramach kontraktu z NFZ

Aktualnie trwająca reforma psychiatrii ma na celu odejście od zamkniętego leczenia szpitalnego na rzecz opieki w środowisku pacjenta, a co za tym idzie zwiększenie dostępności różnych form opieki psychiatrycznej jak najbliższej miejsca zamieszkania pacjenta, zmniejszenia czasu oczekwiania na podjęcie leczenia psychiatrycznego przez pacjenta, a także skoordynowania różnych form opieki psychiatrycznej.

Poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych

W Poradniach można uzsykać konsultację z psychologiem (skierowanie od lekarza POZ) oraz konsultację z lekarzą psychiatrą (bez skierowania).
 

Lista poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych – stan na 1.01.2022 r.
Aktualna lista poradni w wojewóztwie małopolskim jest dostępna w Informatorze o terminach leczenia NFZ oraz w Informatorze o umowach NFZ.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych (CZP)

Centrum zapewnia kompleksową psychiatryczną opiekę zdrowotną osobom powyżej 18 roku życia zamieszkującym ściśle określony obszar terytorialny, w formie:

  • Poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych,
  • Zespołu leczenia środowiskowego (domowego),
  • Oddziału dziennego psychiatrycznego,
  • Oddziału psychiatrycznego (całodobowego).

Dodatkowo w ramach CZP funkcjonują Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne (PZK), w których możliwe jest uzyskanie wstępnego i indywidualnego planu postępowania terapeutycznego czy uzgodnienia terminu przyjęcia (w przypadkach pilnych do 72h od zgłoszenia). PZK czynne są w dni powszednie w godz. 8-18 i przyjmują pacjentów bez wcześniejszej rejestracji czy skierowania.

Lista Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie województwa małopolskiego – stan na 1.07.2022 r.
Aktualna lista CZP funkcjonujących na terenie Polski znajduje się na stronie Biura ds. Pilotażu CZP

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji