O kampanii

Jak bezpiecznie stosować leki?
Kampania informacyjno-edukacyjna na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety wśród seniorów

Województwo Małopolskie rozpoczęło w 2022 roku realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jak bezpiecznie stosować leki?” w celu zwiększenia świadomości mieszkańców Małopolski na temat stosowania leków, leków bez recepty i suplementów diety, zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy nimi i ich zastosowaniem, a także edukację zdrowotną mieszkańców na temat bezpiecznego stosowania leków, leków OTC i suplementów diety.

W 2022 roku w ramach kampanii powstała audycja informacyjno-edukacyjna emitowana na antenie TVP 3 oraz w pociągach Kolei Małopolskich i Polregio. Dodatkowo opracowane zostały projekty plakatu i ulotki, które można było zobaczyć w wybranych podmiotach leczniczych w województwie małopolskim.

W 2023 roku kontynuujemy działania sprzed roku oraz planujemy nowe zadania. W maju 2023 roku odbyła się konferencja edukacyjna pn.: "Zdrowie w centrum uwagi – Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia" dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego. Został również opracowany projekt zeszytu pacjenta – broszury, w której pacjent będzie mógł zapisać przyjmowane leki wraz z innymi ważnymi dla niego informacjami.

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji