O kampanii

Jak bezpiecznie stosować leki?
Kampania informacyjno-edukacyjna na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety wśród seniorów

Województwo Małopolskie rozpoczęło w 2022 roku realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jak bezpiecznie stosować leki?” w celu zwiększenia świadomości mieszkańców Małopolski na temat stosowania leków, leków bez recepty i suplementów diety, zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy nimi i ich zastosowaniem, a także edukację zdrowotną mieszkańców na temat bezpiecznego stosowania leków, leków OTC i suplementów diety.

W 2022 roku w ramach kampanii powstała audycja informacyjno-edukacyjna emitowana na antenie TVP 3 oraz w pociągach Kolei Małopolskich i Polregio. Dodatkowo opracowane zostały projekty plakatu i ulotki, które można było zobaczyć w wybranych podmiotach leczniczych w województwie małopolskim.

W 2023 roku w ramach kampanii odbyła się konferencja edukacyjna pn.: "Zdrowie w centrum uwagi – Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia" dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego. Został także opracowany Zeszyt Pacjenta – broszura, w której pacjent może zapisać przyjmowane leki wraz z szczegółowo opisanymi „12 zasadami bezpiecznego stosowania leków”, który trafił do ponad 25 000 Małopolan za pośrednictwem podmiotów leczniczych czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz Zeszytów Pacjenta dystrybuowane były również plakaty i ulotki z zasadami bezpiecznego stosowania leków, a w TVP Kraków emitowana była audycja, w której lekarz w przystępny sposób tłumaczył każdą z 12 zasad bezpiecznego stosowania leków.

 

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji