Zdrowie w centrum uwagi - Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Zdrowie w centrum uwagi 4

 Konferencja była kierowana do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa małopolskiego.
zdjęcie: UMWM

W dniu 17 maja 2023 r. odbyła się konferencja edukacyjna pn.: „Zdrowie w centrum uwagi – Małopolska Konferencja Profilaktyki i Promocji Zdrowia”, której odbiorcami byli głównie słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie Klubów Seniora z terenu Małopolski.

Konferencję rozpoczęła Katarzyna Kosik-Gajewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który był organizatorem wydarzenia.

Zdrowie w centrum uwagi nie tylko dzisiaj, lecz każdego dnia – zachęcał Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego podczas uroczystego otwarcia konferencji.

Zdrowie w centrum uwagi 2

W czasie konferencji głos zabrał Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
zdjęcie: UMWM

Program dzisiejszego wydarzenia może szczególnie zainteresować osoby dojrzałe, zwłaszcza te w wieku senioralnym lecz nie tylko. Każdy z nas powinien troszczyć się zdrowie, postępować rozważnie kiedy choruje, stosować zalecone leczenie zgodnie ze wskazaniami, a to może dotyczyć i dotyczy wielu osób w różnym wieku – przekonywał Wicemarszałek.

Zdrowie w centrum uwagi 3

W pierwszym rzędzie od lewej - dr Krzysztof Czarnobilski, prof. Tomasz Grodzicki, Dominika Studnicka i Katarzyna Kosik-Gajewska.
zdjęcie: UMWM

Dzisiejsza konferencja jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jak bezpiecznie stosować leki?”, którą Województwo Małopolskie rozpoczęło w ubiegłym roku – podkreślała Marta Mordarska, Radna Województwa Małopolskiego.

Jeszcze w tym półroczu do seniorów trafią zeszyty pacjenta opracowane przy współpracy ekspertów z inicjatywy Województwa Małopolskiego w ramach tej kampanii.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników ponieważ to właśnie osoby w wieku dojrzałym są szczególnie narażone na zagrożenie wielolekowością. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów prowadzonych przez ekspertów.

Każdy lek to substancja chemiczna bardzo dokładnie przebadana zgodnie z obowiązującymi procedurami w odróżnieniu od suplementu diety, który nie jest lekiem. Przyjmowane leki i suplementy mogą wchodzić w interakcje między sobą – zwracał uwagę prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii.

Zdrowie w centrum uwagi 5

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Katarzyna Kosik-Gajewska, Łukasz Smółka i Marta Mordarska.
zdjęcie: UMWM

Na konferencji zwrócono uwagę, że Polacy należą do grona największych konsumentów leków w Unii Europejskiej i spożywają ich ponad 2 miliardy rocznie. Przed uczestnikami przedstawiono pytanie farmakoterapia to jedna droga do utrzymania dobrego stanu zdrowia i pomyślnego starzenia?

Na dobry stan zdrowia składa się całokształt podejmowanych przez nas aktywności w ciągu życia np.: jak się odżywiamy, jak i ile śpimy, jakie mamy nałogi, czy przestrzegamy zaleceń specjalistów jak również czy podejmujemy aktywność fizyczną. To jedna z najbardziej zaniedbywanych dziedzin przez Polaków – przekonywał zebranych dr n. med. Krzysztof Czarnobilski – lekarz, specjalista w dziedzinie geriatrii.

Jak ważne jest stosowanie leków zgodnie z zasadami, z perspektywy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwracał uwagę uczestników lek. med. Aleksander Biesiada.

Zdrowie w centrum uwagi

Wicemarszałek Łukasz Smółka z uczestnikami konferencji
zdjęcie: UMWM

Równocześnie podczas konferencji została zaprezentowana oferta Województwa Małopolskiego kierowana także do seniorów m.in.: programy profilaktyczne, zadania dotyczące aktywizacji osób w wieku emerytalnym, projekt tele-opiekuńczy czy program strategiczny Srebrna Małopolska 2030.

Na konferencji obecni byli także przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Stowarzyszenia MANKO – Głosu Seniora, który objął wydarzenie patronatem medialnym.

 

Galeria zdjęć:

Zdrowie w centrum uwagi 1 1

 

Zdrowie w centrum uwagi 1 5

 

Zdrowie w centrum uwagi 1 6

 

Zdrowie w centrum uwagi 1 7

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji