Wspólnota Anonimowych Narkomanów


Źródło: Wspólnota Anonimowych Narkomanów

O Wspólnocie Anonimowych Alkoholików (AA) słyszał chyba każdy. Na jej temat, w tym gdzie odbywają się spotkania, nie trudno znaleźć informację. Natomiast mało kto wie, że istnieje również Wspólnota Anonimowych Narkomanów (NA). Dlatego też udostępniam Państwu informację przygotowaną przez Wspólnotę dotyczącą tego na jakich zasadach działa, jakie są jej cele i warunki uczestnictwa w niej oraz jak wygląda program wychodzenia z nałogu.

Pod informacją zamieszczone zostały materiały informacyjne – plakat z adresem strony internetowej oraz numerem telefonu do Infolinii Okręgu NA oraz ulotkę z wykazem mitingów odbywających się w naszym województwie. Zachęcam do zapoznania się z informacjami oraz dzielenia się nimi z osobami potrzebującymi pomocy.

Karolina Załęga
Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Wspólnota Anonimowych Narkomanów, została oficjalnie założona w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie odbywa się ponad 70 tys. mitingów tygodniowo w 140 krajach. Pierwszy miting w Polsce odbył się w 1988 roku w Olsztynie. W tym roku obchodzimy 35 rocznicę NA w Polsce. W celu identyfikacji z ogólnoświatowym ruchem Narcotic Anonymous, Anonimowi Narkomanii w Polsce używają skrótu NA, a nie AN.

Jesteśmy bezdochodową i niezależną wspólnotą osób uzależnionych. Spotykamy się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w utrzymaniu czystości od wszelkich substancji zmieniających świadomość. Oferujemy pomoc osobom cierpiącym z powodu choroby uzależnienia w oparciu o program 12 kroków i regularne uczestnictwo w mitingach. W samym Krakowie odbywa się 15 mitingów tygodniowo. Oprócz tego w województwie małopolskim mitingi NA odbywają się w takich miastach jak: Zakopane, Nowy Targ i Nowy Sącz. Dokładne dni i adresy tych spotkań można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.anonimowinarkomani.com/lista-mityngow/ lub w załączonej ulotce.

W NA nie ma szefów, terapeutów, czy opiekunów. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy uzależnieni. Miting NA to spotkanie dwóch, lub więcej uzależnionych osób, które nie chcą zażywać. Wypowiedź uczestnika mitingu może jedynie przedstawiać jego osobiste doświadczenia. Odnosząc się do innej wypowiedzi, możemy powiedzieć tylko to co sami zrobiliśmy w podobnej sytuacji. Zasady naszych spotkań mówią m.in. o tym, że podczas wypowiedzi nikt nie może przerywać, oceniać, komentować, czy udzielać rad. Członkowie NA dzielą się na mitingach siłą i nadzieją ze zdrowienia, czyli tym jak radzą sobie ze swoimi problemami oraz co daje im życie w czystości. Poza tym, miting jest bezpiecznym miejscem na podzielnie się z innymi swoimi smutkami i radościami.

Uczestnictwo w NA nie powoduje żadnych dodatkowych zobowiązań. Nie jesteśmy zależni od innych organizacji, nie mamy opłat wpisowych ani członkowskich, nie musimy podpisywać żadnych deklaracji ani nikomu niczego obiecywać. Nie jesteśmy związani z żadnymi organizacjami politycznymi, religijnymi, z organami ścigania, nie podlegamy niczyjej kontroli. Dołączyć do nas może każdy, bez względu na wiek, rasę, orientację seksualną, poglądy, przynależność religijną lub jej brak. Jedynym warunkiem przynależności Wspólnoty NA jest chęć zaprzestania zażywania.

Program NA skupia się na problemie choroby uzależnieniowej, a nie na danych substancjach. Wspólnota NA jest miejscem nie tylko dla osób uzależnionych od jednego, konkretnego narkotyku. Nasze drzwi są szeroko otwarte dla tych, którzy uważają, że mogą mieć problem zarówno z substancjami nielegalnymi, jak i legalnymi, takimi jak leki, czy alkohol. Nie rozróżniamy narkotyków, a alkohol również traktujemy jako jeden z nich. Nie interesuje nas jakie substancje i jak dużo ich zażywałeś. Nie interesuje nas ile masz lat i jak długo brałeś narkotyki. Dzięki temu możemy skupić się na podobieństwach, a nie na różnicach i zająć się na naszym wspólnym problemem i tym jak możemy sobie w nim nawzajem pomagać. NA nie zajmuje się profilaktyką uzależnień, czy redukcją szkód. Nie zabiera również głosu w tych tematach.

Uczestnictwo w mitingach i praca na programie 12 kroków pomaga nam utrzymać pełną abstynencję i radzić sobie z negatywnymi skutkami uzależnienia. Dzięki terapeutycznej wartości, jaką niesie wzajemna pomoc między uzależnionymi, uczymy się jak żyć bez narkotyków oraz być produktywnymi i wartościowymi członkami społeczeństwa.

Naszym celem jest szerzenie informacji o Wspólnocie Anonimowych Narkomanów, aby każdy uzależniony który wciąż zażywa, mógł trafić na miting i doświadczyć życia wolnego od narkotyków.

Plakat Wspólnoty Anonimowych Narkomanów

Ulotka z informacją o mitingach

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji