Placówki leczenia uzależnień

Świadczenia leczenia uzależnień realizowane są w warunkach:

 • stacjonarnych na oddziałach leczenia uzależnień,
 • oddziału/ ośrodka dziennego leczenia uzależnień,
 • ambulatoryjnych - w poradni leczenia uzależnień.

Leczenie stacjonarne, realizowane jest w następujących zakresach świadczeń:

 • w oddziale/ ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji),
 • w oddziale/ ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji),
 • w oddziale/ ośrodku leczenia uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu,
 • w oddziale/ ośrodku terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • w oddziale/ ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza),
 • w oddziale/ ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Świadczenia w oddziale/ ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) realizowane są:

 • w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dorosłych,
 • w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich,
 • w hostelu dla uzależnionych od alkoholu,
 • w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol,
 • w izbie przyjęć.

Leczenie w oddziałach/ ośrodkach dziennych, realizowane jest w następujących zakresach świadczeń: 

 • w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu,
 • w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • w ośrodku leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych,
 • w ramach programu leczenia substytucyjnego.

Leczenie ambulatoryjne, realizowane jest w następujących  zakresach świadczeń:

 • w poradni antynikotynowej,
 • w poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
 • w poradni terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży,
 • w poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol,
 • w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem.

Źródło: https://www.nfz-krakow.pl/

Poniżej dane adresowe i kontaktowe do placówek leczenia uzależnień w województwie małopolskim.

Poradnie leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie małopolskim
stan na dzień 31.12.2022 r.

Poradnie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych innych niż alkohol w województwie małopolskim
stan na dzień 31.12.2021 r.

Poradnie Terapii i Leczenia Uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim
stan na dzień 31.12.2022 r.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji