Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dba o serce Małopolan

 W czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku kolejni uczestnicy dołączyli do programu profilaktycznego, którego celem jest zwiększenie wykrywalności czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia u osób objętych programem.

Pilotażowy program „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” to program realizowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, a skierowany jest do osób powyżej 40 roku życia (mężczyzn w wieku 40-64 oraz kobiet w wieku 40-59 lat) z terenu województwa małopolskiego.

Wszyscy uczestnicy programu mają zapewnioną  profesjonalną opiekę i wsparcie. Osoby, u których można zaobserwować istotnie zwiększone obciążenie czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca: nadwagę lub otyłość, niski poziom aktywności fizycznej, nieuregulowane ciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, obejmowane są szczególnie intensywną opieką. Na bieżąco odbywają się konsultacje lekarskie, dietetyczne i psychologiczne, a także, w razie wskazań, dodatkowe badania diagnostyczne: badania echokardiograficzne, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, pomiary wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI), badania ultrasonograficzne tętnic szyjnych i badania oceny wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych calcium scoring.

Wkrótce uczestnicy objęci badaniami i konsultacjami dodatkowymi, będą zapraszani na wizyty kontrolne.

Realizatorzy z wielką radością obserwują zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej u uczestników programu, a także wysoką motywację do zmiany nawyków wpływających niekorzystnie na zdrowie sercowo-naczyniowe.

Obraz Myriams-Fotos z Pixabay

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji