Konferencja pn. Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie

 Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Pani Katarzyna Kosik-Gajewska podczas otwarcia konferencji

Źródło: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Autor: Monika Borkowska-Żebrowska

W dniu 3 października 2022r. w sali obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Osoba dorosła z FASD – specyfika i postępowanie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy współpracy z Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Krakowie i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Konferencja skierowana była do kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, psychologów i pedagogów.

Celem wydarzenia było przekazanie specjalistycznej wiedzy w zakresie problematyki postępowania z osobami dorosłymi z syndromem FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder).

Podczas konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi w zakresie FASD zarówno w Polsce jak i na Świecie. Omówione zostały cechy, obraz kliniczny i rokowania zdrowotne związane z FASD oraz problematyka dziedziczenia uzależnienia od alkoholu. Poruszona została również kwestia funkcjonowania osób dorosłych z FASD, a także trudności okresu dojrzewania osoby z FASD z perspektywy rodzica i kuratora sądowego. Na przykładzie Kanady zaprezentowano doświadczenia w procesie wspierania osób z FASD przebywających w systemie penitencjarnym. W konferencji uczestniczyło 300 osób.

Otwarcie konferencji przez Panią Karolinę Załęgę i Pana Mariusza Nawrota

Źródło: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Autor: Monika Borkowska-Żebrowska

Pan Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Uczestnicy konferencji w trakcie jednego z wykładów

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji